Thursday, March 8, 2012

Perkataan VICE membawa 2 makna = Naib dan Maksiat!!!Bahasa Inggeris ini kadang kadang 1 perkataan ada 2 makna yang jauh berbeza. Sebagai contoh perkataan VICE, boleh bermaksud Naib dan boleh juga bermakna Maksiat.

Oleh itu Vice President maknanya Naib Presiden atau Presiden Maksiat!!

Begitu juga Vice Chairman = Naib Pengerusi atau Pengerusi Maksiat!!

Frasa "Vice President of Vice was arrested by the anti Vice squad for Vice" bermakna " Naib Presiden Maksiat ditangkap oleh skuad anti Maksiat kerana melakukan Maksiat"!!!

Thanks for reading. Terima kasih kerana membaca.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
TopOfBlogs